i-Vent Maribor

MArketing

Spoštovani!

Šport je že dolgo časa eden najboljših promocijskih medijev, še posebej, če sodelujejo pravi partnerji. Odbojkarski klub Merkur Maribor je pripravljen vse svoje moči usmeriti v sodelovanje z zainteresiranimi podjetji in če tudi Vi smatrate, da je OK Merkur Maribor dostojen poslovni partner, nam bo skupno sodelovanje v veliko zadovoljstvo! Kontaktirajte nas in skupaj bomo še boljši in še močnejši, da uresničimo naše skupne cilje!

KDO JE ODBOJKARSKI KLUB MERKUR MARIBOR?

KAJ VAM NUDI ODBOJKARSKI KLUB MERKUR MARIBOR?

ZAKAJ SPONZORIRATI OK MERKUR MARIBOR?

NAŠ KONTAKT

Kontaktna oseba za marketinške aktivnosti je Filip Hlastec, tel. +386 (0)40200894.
Vedno pa nas lahko kontaktirate tudi po elektronski pošti: info@okmaribor.si

Podjetja ali posamezniki se za pomoč našemu klubu z nakazilom finančnih sredstev na naš transakcijski račun št. SI56 0228 5026 1363 079 odprt pri NLB d.d.ali v brezplačni dobavi blaga oz. storitev lahko odločijo tudi brez povratnih storitev z naše strani, torej ne da bi jim z naše strani nudili kakršnokoli promocijo, plačilo ali storitev. V tem primeru gre za donatorstvo in kdorkoli se bo odločil za takšno pomoč, se mu lahko le že vnaprej zahvalimo.

Ker pa vemo, da v javnosti razlike med donatorstvom in sponzorstvom niso najbolje razjasnjene, vam v nadaljevanju predstavljamo obe obliki, predvsem tudi z davčnega vidika:

Donatorstvo:

Donatorstvo je dobrodelna dejavnost, pri kateri donator klubu nameni določena denarna ali nedenarna sredstva, vendar za svoj prispevek ne pričakuje nobenega povračila oz. »protiusluge«. Običajno se donacija odobri na osnovi prošnje kluba oz. podpisane donatorske pogodbe, lahko pa se donator za donacijo klubu odloči tudi popolnoma sam. Pri donaciji klub ne izstavi računa, saj ne opravi nobene storitve, je le koristnik prejetih sredstev. Z davčnega vidika predstavlja donacija donatorju znižanje njegove davčne osnove pri plačilu davka na dohodek pravnih oseb. Skupna vrednost donacij, ki donatorju še znižuje to osnovo, pa v davčnem obdobju ne sme presegati 0,3 % vseh obdavčenih prihodkov donatorja.

Sponzorstvo:

Sponzorstvo je poslovni odnos, v katerem se sponzor in klub pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor klubu nameni sredstva (denarna ali materialna), klub pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način. Običajne možnosti promocije so reklamni panoji ali nalepke v dvorani, reklamni logotipi na športni opremi, reklamni logotipi na biltenih in vstopnicah, reklamne povezave na klubskih internet straneh, brane objave na tekmah ipd. Natančna oblika promocije se vedno določi v sponzorski pogodbi, s tem, da klub za opravljeno storitev promocije sponzorju obvezno izstavi tudi račun, na katerem mora kot zavezanec za DDV obračunati tudi 20 % DDV, ki pa sponzorju predstavlja vstopni davek. Z davčnega vidika predstavlja sponzorstvo sponzorju davčno priznan odhodek za namen lastne promocije oziroma promocije svoje dejavnosti in se kot tak tudi prikazuje.